Xuân Trường tập hành quân cùng các đồng đội mới tại Buriram United

Thể thao Sang Sang 12/02/2019 06:00

Tham dự Ice Breaker 2019, thử thách đầu tiên của Lương Xuân Trường cùng các đồng đội là thực hiện bài tập giậm chân tại chỗ giống các binh lính tại Thái Lan.