Nạn nhân thoát khỏi Tịnh Thất Bồng Lai kể lại: Sản xuất ra em bé để TTBL lớn mạnh, không phải tình yêu!

Nạn nhân thoát khỏi Tịnh Thất Bồng Lai kể lại: Sản xuất ra em bé để TTBL lớn mạnh, không phải tình yêu!

Sống+ 6 tháng trước

5 chú tiểu của Bồng Lai Group không phải là trẻ mồ côi mà chính là con ruột của những “ni cô” giả sư tại nơi này, và mối liên hệ giữa các người lớn trong Tịnh Thất cũng thật đáng sợ.