Khách sạn của Alibaba sử dụng robot AI làm nhân viên thay con người

Khách sạn của Alibaba sử dụng robot AI làm nhân viên thay con người

Giải trí 2 năm trước

'FlyZoo Hotel' là khách sạn của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba đặt tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Nơi đây được coi là khách sạn tương lai đầu tiên của tập đoàn này.