Tròn mắt với các hoàng thượng mèo "khai ân" giúp sen đi thi America's Got Talent

Tròn mắt với các hoàng thượng mèo "khai ân" giúp sen đi thi America's Got Talent

Giải trí 10 tháng trước

Đông tác vượt xà ngang không khác gì một vận động viên chuyên nghiệp của mèo đen màn đu xà ngược đầy hài hước của mèo khoang trắng.