Sao 'Captain Marvel': 'Tôi nhớ món ăn vặt và cảnh đồng quê Việt Nam'

Sao 'Captain Marvel': 'Tôi nhớ món ăn vặt và cảnh đồng quê Việt Nam'

Giải trí 1 năm trước

Brie Larson tiết lộ cô thích những món ăn đường phố ở Hà Nội. Trong khi đó, Samuel L. Jackson lại nhớ cảnh thôn quê Việt Nam, nơi ông từng quay phim.