Từ khoá: ảnh hưởng bởi nước biển dâng

Phía nam Việt Nam gần như ngập dưới nước ở đỉnh triều năm 2050

Phía nam Việt Nam gần như ngập dưới nước ở đỉnh triều năm 2050

Sống+ 17:33 30/10/2019

Các nhà khoa học tính toán rằng, những dự báo dựa trên vệ tinh hiện tại là chưa chính xác và vào năm 2050 khoảng 300 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng.