Những sự kiện xảy ra khi Thanos búng tay ở 'Avengers: Infinity War'

Những sự kiện xảy ra khi Thanos búng tay ở 'Avengers: Infinity War'

Giải trí 1 năm trước

Cái búng tay định mệnh của Thanos với Găng tay Vô cực và 6 Viên đá Vô cực đã khiến nửa vũ trụ tan biến.