Rộ thông tin bà nội sát hại cháu ở Nghệ An từng tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời

Rộ thông tin bà nội sát hại cháu ở Nghệ An từng tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời

Sống+ 7 tháng trước

Trước đây, bà Hường từng tham gia Hội thánh đức Chúa trời mẹ, nhưng sau đó đã bỏ. Là người bình thường, sức khỏe bình thường nên người dân không ngờ được người phụ nữ này đã ra tay sát hại cháu.