Fan Thái “vỡ trận” khi đến xem BAMBAM (GOT7) khám nghĩa vụ quân sự

Fan Thái “vỡ trận” khi đến xem BAMBAM (GOT7) khám nghĩa vụ quân sự

Giải trí 10 tháng trước

Fan Thái đến đông nghịt nơi Bam Bam (GOT7) kiểm tra nghĩa vụ quân sự khiến nơi tỏ chức như một buổi fan meeting vậy.