Từ khoá: bất hạnh

Xót xa cô gái biết tin bị ung thư đúng ngày nhận giấy báo Đại học, mẹ thì ngã bệnh

Xót xa cô gái biết tin bị ung thư đúng ngày nhận giấy báo Đại học, mẹ thì ngã bệnh

Sống+ 01:23 08/10/2019

Đúng thời điểm Hoa bị bện‌h, mẹ em lại bị ngã bện‌h, phần vì một loạt các căn bệnh mãn tính, phần do quá đau buồn và thương xót cho cô con gái.