Thành phố bầu trời - nơi người Trung Quốc bảo tồn hơn 500 năm

Thành phố bầu trời - nơi người Trung Quốc bảo tồn hơn 500 năm

Giải trí 1 năm trước

Với chiều cao hơn 2.336 m so với mực nước biển, Phạm Tịnh Sơn trở thành ngọn núi kỳ lạ nhất thế giới. Nơi đây được trang CNN ví von như phiên bản đời thực của 'thành phố bầu trời'.