Hành trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 418 ở Đà Nẵng

Hành trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 418 ở Đà Nẵng

Sống+ 7 tháng trước

Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng và không đi ra ngoại tỉnh, thường xuyên ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài, hàng ngày có uống cafe, ăn sáng khu vực xung quanh nhà.