Chất chơi như Bệnh nhân 32: Vừa khỏi Covid-19 là xách túi Hermès chuẩn Rich Kid

Chất chơi như Bệnh nhân 32: Vừa khỏi Covid-19 là xách túi Hermès chuẩn Rich Kid

Sống+ 4 tháng trước

Có lẽ không có bệnh nhân nào cẩn thận trang điểm và diện nguyên một cây hàng hiệu như Tiên Nguyễn khi hoàn toàn âm tính với Covid-19.