Luật có thể áp dụng để xử phạt 'bệnh nhân thứ 17' ở Hà Nội như thế nào?

Luật có thể áp dụng để xử phạt 'bệnh nhân thứ 17' ở Hà Nội như thế nào?

Sống+ 1 năm trước

Hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng cô gái Nguyễn Hồng Nhung này phải bị xử phạt thật nặng để làm gương.