Những quan niệm sai lầm về bệnh tiểu đường

Những quan niệm sai lầm về bệnh tiểu đường

Sống+ 1 năm trước

Nhiều người nghĩ rằng tiểu đường là bệnh không nghiêm trọng hay người mắc bệnh không nên ăn đồ ngọt. Tuy nhiên, đó lại là quan niệm sai lầm.