Bệnh viện tàu hỏa đầu tiên trên thế giới

Bệnh viện tàu hỏa đầu tiên trên thế giới

Lifestyle 1 năm trước

Tàu hỏa đưa 'bệnh viện di động' đi khắp mạng lưới đường sắt ở Ấn Độ, với mục đích hỗ trợ y tế chủ yếu cho những khu vực nghèo đói, thiếu thốn của quốc gia này.