Bỏ nhà theo chồng nhiều năm cô gái cay đắng nhận ra bị bạn thân và chồng cắm sừng

Bỏ nhà theo chồng nhiều năm cô gái cay đắng nhận ra bị bạn thân và chồng cắm sừng

Good Vibe 1 năm trước

Tôi mù quáng bỏ nhà theo anh là lỗi của tôi, nhưng ngược đãi tôi, làm cho cô ấy có bầu là lỗi của anh.