Đâu là đường biên giới ngắn nhất trên thế giới?

Đâu là đường biên giới ngắn nhất trên thế giới?

Giải trí 1 năm trước

Nhiều nước trên thế giới có đường biên giới kỳ lạ và ngắn ngủi. Nhưng biên giới giữa Tây Ban Nha và Morocco - dải cát chỉ dài 85m - được xác định là ngắn nhất trên thế giới.