Clip: Chi Pu tức tối vì chi cả đống tiền làm show nhưng nhận về toàn lời chê tơi tả

Clip: Chi Pu tức tối vì chi cả đống tiền làm show nhưng nhận về toàn lời chê tơi tả

Showbiz 1 năm trước

Bên cạnh những nhận xét tích cực thì Chi Pu vẫn phải đối diện với rất nhiều những bình luận tiêu cực.