Elly Trần bại trận trước Katleen khi đọ khả năng ghi nhớ

Elly Trần bại trận trước Katleen khi đọ khả năng ghi nhớ

Giải trí 2 năm trước

Ngày 17/1, tập 8 của "Bộ 3 siêu đẳng" được lên sóng với 2 đội thi đại diện là Gin Tuấn Kiệt và Anh Tú. Anh Tú, Elly Trần, Phát La lấy tên nhóm là Nâu nồng nàn. Gin Tuấn Kiệt, Tam Triều Dâng và Katleen sau khi được Elly Trần gợi ý đã lấy tên nhóm là Đỏ đậm đà. Hai đội chơi lần lượt đọ độ ghi nhớ qua các tiết mục.