Trailer đặc biệt của bộ phim "Captain Marvel"

Trailer đặc biệt của bộ phim "Captain Marvel"

Giải trí 2 năm trước

Bộ phim siêu anh hùng tiếp theo của MCU sau 'Avengers: Infinity War', dự kiến khởi chiếu từ 8/3/2019.