Clip: Người dân Hà Nội - Đêm mất ngủ vì cô gái nhiễm Covid-19 trở về từ châu Âu

Clip: Người dân Hà Nội - Đêm mất ngủ vì cô gái nhiễm Covid-19 trở về từ châu Âu

Sống+ 1 năm trước

Vào lúc 22h, ngày 6/3 UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp thông tin về một sự việc liên quan đến dịch Covid 19.