Từ khoá: Cạnh tranh

Apple, Google, Amazon có nên mãi bất bại?

Apple, Google, Amazon có nên mãi bất bại?

Công nghệ 08:00 06/02/2019

5 công ty giá trị nhất ở Mỹ đang bị các cơ quan giám sát cho rằng sức mạnh của họ làm hại sức cạnh tranh và nền kinh tế. Đã đến lúc giải thể các ông lớn công nghệ? 00:08 / 02:05