LẠ: Chàng trai có tông giọng cao nhất thế giới đạt kỉ lục Guinness

LẠ: Chàng trai có tông giọng cao nhất thế giới đạt kỉ lục Guinness

Good Vibe 1 năm trước

Với tông giọng đạt 5.243 hertz, một chàng trai ở Trung Quốc vừa được ghi vào kỉ lục Guinness là người có “Giọng nam cao nhất” .