Face ID trên iPhone XS vẫn bị lừa bởi cặp song sinh

Face ID trên iPhone XS vẫn bị lừa bởi cặp song sinh

Công nghệ 3 năm trước

Kênh YouTube LifeOfTwinz đã đăng tải video một cặp song sinh có thể dễ dàng qua mặt Face ID trên iPhone XS.