Thanh niên đi cầu duyên chùa Hà về có người yêu, nhưng từ "thẳng" thành "cong"

Thanh niên đi cầu duyên chùa Hà về có người yêu, nhưng từ "thẳng" thành "cong"

Sống+ 1 năm trước

Chùa Hà - Một trong những chốn linh thiêng được nhiều FA tin tưởng rằng hễ đến đây cầu duyên, về khắc có người yêu.