Những công nghệ ấn tượng nhất CES 2018 giờ ra sao?

Những công nghệ ấn tượng nhất CES 2018 giờ ra sao?

Công nghệ 7 tháng trước

Những công nghệ này đều được đánh giá rất cao về mặt ý tưởng, tuy nhiên khi áp dụng ra thực tế thì không đem lại nhiều hiệu quả.