Thí nghiệm bóng đèn 20.000 W sáng rực cả một khu phố

Thí nghiệm bóng đèn 20.000 W sáng rực cả một khu phố

Giải trí 8 tháng trước

Một cuộc thử nghiệm thú vị để tìm hiểu xem bóng đèn có mức tiêu thụ lên đến 20.000 W sẽ chiếu sáng ra sao. Và đúng như dự đoán, bóng đèn này làm rực sáng cả một khu phố.