Chỉ to bằng 1/4 diện tích TP.HCM, nhưng đất nước Curacao - đối thủ mà Việt Nam phải giáp mặt ở chung kết King's Cup 2019 xinh đẹp thế này đây

Chỉ to bằng 1/4 diện tích TP.HCM, nhưng đất nước Curacao - đối thủ mà Việt Nam phải giáp mặt ở chung kết King's Cup 2019 xinh đẹp thế này đây

Sống+ 1 năm trước

Curacao là một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Caribe, vốn được gộp chung trong 1 nhóm các quần đảo là thuộc địa của Hà Lan, thực ra viết đúng tên phải là Curaçao (phát âm là Cu-ra-xao). Mãi đến năm 2010 thì Curacao mới được công nhận là một lãnh thổ tự trị, thế nên người Việt hầu như chưa bao giờ nghe qua cái tên Curacao.