Chết cười trước màn đối đáp về vấn đề "Đàn bà cần con hơn cần chồng" của vợ chồng Quốc Nghiệp - Ngọc Mai.

Chết cười trước màn đối đáp về vấn đề "Đàn bà cần con hơn cần chồng" của vợ chồng Quốc Nghiệp - Ngọc Mai.

Giải trí 1 năm trước

Trước đề tài tranh luận "đàn bà cần con hơn cần chồng", vợ chồng Quốc Nghiệp đã khiến cả trường quay cười rần rần trước những lý lẽ "trời ơi đất hỡi" đặt ra để bảo vệ quan điểm.