Nam sinh cover bài hát siêu cao của Vitas với chất giọng 'lỗi' làm CĐM nổi da gà: "Hát đúng nốt La luôn, mà la hét"

Nam sinh cover bài hát siêu cao của Vitas với chất giọng 'lỗi' làm CĐM nổi da gà: "Hát đúng nốt La luôn, mà la hét"

Giải trí 1 năm trước

Thanh niên đứng trước trường cover bản nhạc, đến lúc cao trào khiến khiến cả trường bật cười khi xem.