Chị bị ung thư, anh vẫn kề cạnh chăm sóc. Thấy chị tự ti, anh cũng cạo đi mái tóc của mình.

Chị bị ung thư, anh vẫn kề cạnh chăm sóc. Thấy chị tự ti, anh cũng cạo đi mái tóc của mình.

Good Vibe 1 năm trước

Cuộc đời có phải chỉ cần một người bên cạnh mình mọi lúc khó khăn gian khó