Cú lừa ngoạn mục từ màn Photoshop, biến người già thành cô gái trẻ

Cú lừa ngoạn mục từ màn Photoshop, biến người già thành cô gái trẻ

Giải trí 1 năm trước

Màn phù phép biến người già thành người trẻ này được thực hiện bằng phần mềm Photoshop. Bên cạnh đó cũng phải công nhận đến tài năng của người nghệ sĩ thực hiện.