Cuộc sống khó khăn, cô độc nhiều năm của Cố Nghệ Sĩ Chí Tài

Cuộc sống khó khăn, cô độc nhiều năm của Cố Nghệ Sĩ Chí Tài

Showbiz 2 tháng trước

Ông cảm thấy rất cô đơn trong thời gian vừa qua vì phải xa vợ do đại dịch Covid-19.