Từ khoá: Coca

Đốt cùng lúc 12.000 que diêm cháy sáng như pháo bên trong chai Coca

Đốt cùng lúc 12.000 que diêm cháy sáng như pháo bên trong chai Coca

Giải trí 14:00 03/01/2019

Thí nghiệm đã tạo ra một hiệu ứng cháy nổ thú vị khi bỏ 12.000 que diêm vào bên trong chai Coca và đốt chúng cùng một lúc.