Xúc động lá thư con gái nhỏ gửi ba đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly

Xúc động lá thư con gái nhỏ gửi ba đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly

Sống+ 7 tháng trước

"Ba hãy chăm sóc cho mọi người tốt nha. Đến lúc hết dịch thì về nhà với chúng con. Ba yên tâm, chúng con và mẹ luôn ở bên cạnh, cổ vũ tinh thần cho ba", bé Quý viết trong thư gửi ba đã vắng nhà hơn 1 tháng.