Confetti thật sự kiếm tiền từ đâu để có thể chi trả cho người chơi mỗi ngày như vậy?

Confetti thật sự kiếm tiền từ đâu để có thể chi trả cho người chơi mỗi ngày như vậy?

Sống+ 1 năm trước

Mục đích thật sự của Confetti là gì? Ứng dụng miễn phí, lượt chơi miễn phí, nhận thưởng cũng miễn phí. Vậy Confetti lấy gì để "sống"?