Check-in cổng thiên đường huyền bí ở Bali

Check-in cổng thiên đường huyền bí ở Bali

Giải trí 1 năm trước

Người Indonesia nói rằng nếu bạn chưa chạy qua cánh cổng này, chưa được coi là đã đến Bali. Đây là di tích cổ duy nhất còn sót lại trên những ngọn núi cao ở Bali, Indonesia.