Cuộc thi chó xấu xí nhất thế giới

Cuộc thi chó xấu xí nhất thế giới

Giải trí 1 năm trước

'Cuộc thi chó xấu xí nhất thế giới' được tổ chức hàng năm tại hội chợ Sonoma Marin ở Petaluma, California. Sự kiện này được rất nhiều người quan tâm trong suốt 30 năm nay.