Từ khoá: cuộc thi phim ngắn

Phim ngắn 'Miệng Đời' - Thí sinh Bảo Chu

Phim ngắn "Miệng Đời" - Thí sinh Bảo Chu

Giải trí 19:00 20/05/2022

Giới tính không quyết định sự thành bại của mỗi con người! Nhưng những lời nói vô tội vạ từ “Miệng Đời” sẽ huỷ hoại một cuộc đời!