8 cách sơ cứu ai cũng cần biết để cứu mạng sống chính mình và nhiều người

8 cách sơ cứu ai cũng cần biết để cứu mạng sống chính mình và nhiều người

Good Vibe 1 năm trước

Chuyên gia cấp cứu chỉ ra rằng, đây là 7 tình huống tai nạn bất ngờ cần xử lý nhanh nhất để cứu mạng sống và giữ an toàn cho bạn. Đừng bỏ qua vì bạn có thể cần bất kỳ lúc nào.