Anh Đức - Trấn Thành thử đá bay nắp chai và cái kết té sấp mặt

Anh Đức - Trấn Thành thử đá bay nắp chai và cái kết té sấp mặt

Showbiz 2 năm trước

Thực hiện thử thách đá bay nắp chai, Anh Đức ngã sõng soài ra sàn trong khi Trấn Thành làm văng cả máy quay khiến fans cười bò.