Bị vong nhập tát vào mặt, người phụ nữ nổi giận quay lại tát cô đồng 'không trượt phát nào' khiến dân mạng xôn xao

Bị vong nhập tát vào mặt, người phụ nữ nổi giận quay lại tát cô đồng 'không trượt phát nào' khiến dân mạng xôn xao

Sống+ 9 tháng trước

Thấy vậy, những người có mặt phải can ngăn người phụ nữ áo xanh, lúc này, cô đồng liền nghiêng người ra như ngất xỉu khiến những người xung quanh vôi vàng xúm vào đỡ dậy.