10 trang phục dân tộc đẹp nhất Miss Universe từ 2008 đến 2017

10 trang phục dân tộc đẹp nhất Miss Universe từ 2008 đến 2017

Giải trí 1 năm trước

Với bản sắc truyền thống đậm đà, các quốc gia châu Á rất hay chiến thắng ở hạng mục thú vị này, như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc...