Mặc cho bố quát tháo dạy học đàn, con trai Duy Mạnh vẫn nhắng nhít cười đùa

Mặc cho bố quát tháo dạy học đàn, con trai Duy Mạnh vẫn nhắng nhít cười đùa

Giải trí 1 năm trước

Từng mếu máo khóc lóc khi nghe bố quát mắng nhưng con trai Duy Mạnh dường như ngày càng "bá đạo" hơn trước, mặc bố hò hét vẫn cứ nhắng nhít cười đùa.