Cuộc chiến sông Như Nguyệt qua thước phim 'Việt sử kiêu hùng' - phần 4

Cuộc chiến sông Như Nguyệt qua thước phim 'Việt sử kiêu hùng' - phần 4

Giải trí 1 năm trước

Nhờ tài cầm quân của danh tướng Lý Thường Kiệt, Đại Việt đánh bại giặc ngoại xâm. Phòng tuyến sông Như Nguyệt khiến địch không thể tiếp cận Thăng Long.