Tịnh Thất Bồng Lai: thiếu nữ 22 tuổi có liên quan đến người ở Tịnh thất này?

Tịnh Thất Bồng Lai: thiếu nữ 22 tuổi có liên quan đến người ở Tịnh thất này?

Sống+ 8 tháng trước

Nhóm đối tượng kéo đến Tịnh thất Bồng Lai tại Long An làm loạn để tìm một thiếu nữ 22 tuổi. Vậy, thiếu nữ này có liên quan đến người ở Tịnh thất này?