CĐM và Xuân Trường, Big Daddy phát cuồng với thử thách xoắn tay “hack não” của Dele Ali

CĐM và Xuân Trường, Big Daddy phát cuồng với thử thách xoắn tay “hack não” của Dele Ali

Giải trí 1 năm trước

Rapper Big Daddy và Lương Xuân Trường chính là những người nổi tiếng đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công thử thách Dele Challenge.