Rùng mình 'dị nhân' để 60.000 con ong bâu kín mặt suốt 4 giờ

Rùng mình 'dị nhân' để 60.000 con ong bâu kín mặt suốt 4 giờ

Giải trí 5 tháng trước

Người đàn ông Ấn Độ xác lập kỷ lục thế giới khi để 60.000 con ong bâu kín mặt mình suốt 4 giờ liên tục.