Những chiếc motor độc đáo được gắn lốp xe kéo

Những chiếc motor độc đáo được gắn lốp xe kéo

Giải trí 6 tháng trước

Những chiếc motor được gắn lốp xe địa hình vào phía sau, tạo nên những pha lái xe bất ngờ giúp cho biker chạy nhanh hơn.

Timelapse cho thấy thế giới thay đổi khủng khiếp trong 32 năm

Timelapse cho thấy thế giới thay đổi khủng khiếp trong 32 năm

Công nghệ 9 tháng trước

Đoạn timelapse về sự thay đổi địa hình của nhiều nơi trên thế giới trong suốt 32 năm vừa qua.